Privacy

Lees hier onze privacy voorwaarden, voor vragen kun je contact opnemen.

CanvassCompany B.V., gevestigd aan Marathon 11d, 1213 PG Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
CanvassCompany
Marathon 11d
1213 PG HILVERSUM
Tel. +31 357 99 90 10
www.canvasscompany.nl

Nick van der Lit is de functionaris gegevensbescherming van CanvassCompany. Hij is te bereiken via nick.vanderlit@canvasscompany.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CanvassCompany verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
• Je activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@canvasscompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CanvassCompany verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Afhandelen van je betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
• Je informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid bieden een account aan te maken
• Goederen en diensten bij je afleveren
• Marktbewerking gericht op bedrijven en/of instellingen

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens nodig voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
CanvassCompany neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CanvassCompany) tussen zit.

Inzien, wijzigen en verwijderen van je persoonlijke gegevens
CanvassCompany bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We spannen ons in om je persoonlijke informatie juist en actueel te houden. Je kunt ons verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die wij over jou bewaren. Bevatten de gegevens onjuistheden, zijn ze voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift? Dan kun je ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
CanvassCompany verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CanvassCompany gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CanvassCompany neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@canvasscompany.nl.

Diensten

Continu zichtbaar zijn met professionele en duidelijke verhalen, daar gaat het om. Waar kunnen we jouw organisatie mee helpen? 

Je wil duidelijker verwoorden wie je bent, waar je voor staat, wat je doet en voor wie je dat doet.  

Je wil op regelmatige basis lastige inhoud vertalen naar een boodschap die duidelijk is én aanspreekt.  

Je wil op regelmatige basis content ontwikkelen én deze activeren bij de gewenste doelgroep.  

Inspiratie

Als contentmarketing-specialist moeten we natuurlijk het goede voorbeeld geven. Laat je inspireren door onze eigen content!

Hoe doen we het in de praktijk? En wat vinden onze klanten? Bekijk onze casestudy’s en ontdek de vele mogelijkheden.

We houden de ontwikkelingen binnen het vakgebied voor jou in de gaten. Ook onze eigen contentmarketeers komen aan het woord.

Wil je echt de diepte in? Update je inhoudelijke kennis over contentmarketing door het lezen van onze whitepapers.

In 50 korte video’s deelt onze directeur Edwin de Haas zijn kennis over contentmarketing en andere commerciële thema’s.

Over ons

CanvassCompany brengt jouw kennisintensieve organisatie blijvend onder de aandacht van je doelgroep door het creëren en activeren van zichtbare commerciële content. Een uitgekiende contentmarketing-aanpak is altijd het startpunt. 

Onze why, how en what.

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Bekijk welke vacatures er op dit moment open staan! 

Bekijk onze knappe koppen.

Doe de marketingcheck!

Je zakelijke uitingen naar een hoger niveau tillen, dat is wat je wil.
Tegen welke zakelijke uitdagingen loop jij aan?

Image description