Tip 14 | Toets de buyer persona

Hoe is je klant destijds klant geworden? En hoe zou de klantreis er vandaag de dag uit zien?

Video afspelen over Tip 12 | Vertaal de DMU naar een buyer persona

Wil je een persoonlijk gesprek?

Vul dan je gegevens in