B2B sales in 2022

De markt verandert in rap tempo.
Nieuwe verdienmodellen en disruptieve spelers zetten de hele economie op z’n kop.

De komende jaren verwachten we nog grote veranderingen. Veranderingen waarop je je moet voorbereiden. In deze whitepaper extrapoleren we de huidige trends om tot een toekomstvisie te komen. Dit doen we op basis van de volgende punten:

  • De wereld in 2022; de speculaties
  • 4 voorspellingen
  • Wat kan ik nu al doen?